Jeodezik çalışmalar için cihaz ve teodolit tesviye

Modern onarım ve inşaat işleri, ölçüm seviyeleri için hassas aletler kullanılmadan tamamlanmamıştır. Onların yardımı ile, birbirinden uzak olan uzay noktaları arasındaki yükseklik farkını ölçerler. Bu durumda, her iki cihaz optik tüpler nedeniyle bir ters görüntü verir.

Bir teodolit ve seviye arasındaki fark

Teodolit, dikey ve yatay açıları ölçer ve seviye, nesnenin uzayda tam konumunu ayarlamanıza izin verir.

Bu ölçüm işlemine tesviye denir. Hidrostatik, barometrik, trigonometrik ve geometrik olabilir.

Bir teodolitin temel düzeyden farkı

İçindekiler tablosuna geri dön

Optik ölçüm cihazlarını kullanırken temel farklılıklar

Cihaz seviyesi

Temel kontroller tesviye.

Lazer ölçüm ekipmanlarının inşaatta yaygın kullanımı, jeodezik çalışmalarda daima geleneksel bir kullanıma sahip olan teodolit ve seviyeler üzerinde nihai zaferi garanti etmemektedir. İncelenen cihazlar arasındaki fark nedir?

Hatanın ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisi nedir? Aşılmaması gereken özel kısıtlamalar var mı? Harita oluşturmak için arazinin yüksekliğini nasıl dikkate alırsınız? Bu sorular bir teodolitin ayırt edici özelliklerini ve tesviyeyi bilerek cevaplanabilir.

Teodolit, hem yatay hem de dikey açıları ölçmeyi sağlayan bir cihazdır. Araç, alandaki farklı noktalar arasındaki ölçülen açıların büyüklüğünü doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Binaları belirli noktalara bağlamanın önemi, aralarındaki açıların ölçülmesiyle ilgilidir. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak, binaların konturu, yolun profili ve sonucun tam olarak ölçülmesiyle belirlenen diğer miktarlarda bir işaretleme yapmak mümkündür.

Optik teodolit kullanılarak yapılan ölçümler 3 sınıfa ayrılır. Bu, aşağıdaki gibi aygıt türlerini içerebilir:

  1. 2-5 saniye içinde bir hata sağlayan tam optik teodolitler, bu tür modeller inşaat çalışmaları sırasında en çok çalışanlardır.
  2. Hassasiyet, 1 saniye aralığındaki hatayı sağlamak için yardımcı olur.
  3. 1 dakika hassasiyetle teknik optik teodolitler.

Arazi iyileştirme alanında, ormancılıkta ve diğer yerlerde, yüksek doğrulukta ölçüm gerektirmeyen çalışmalarda kullanılırlar. Hassas teodolitlerin yardımıyla, çevresel koşulların etkisine ve kendi inşaat nesnelerinin ağırlığına bağlı olarak zaman içinde oluşan binaların deformasyonunu takip edebilirsiniz.

İçindekiler tablosuna geri dön

Yüksek kaliteli ölçüm cihazları

teodolit

Teodolit kontrolleri.

İnşaat profesyonelleri, zamanla her zaman artan inşaat sahaları için yüksek kalite taleplerini uygulamaktadır. Binaların montajı için gerekli tüm gereklilikleri karşılamak için, inşaatçılar, iş sırasında yapılan yanlışlıkları belirlemek için çok farklı ölçümler almalıdır. Bu, tüm inşaat sürecini zamanında düzeltecek tüm hataları hesaba katarak daha fazla taşımanızı sağlar.

Tüm ölçümlerin yüksek kalitede yürütülmesi, oldukça büyük bir ölçü aletleri grubunun parçası olan jeodezik enstrümanların kullanımını gerektirir. Spesifik ölçümler yapmak için özel bir ölçüm cihazı tasarlanmıştır. Aynı zamanda, çok çeşitli olasılıklara sahip çok profilli ölçüm cihazları da bulunmaktadır.

Özel ölçümler için iki cihazı karşılaştırırsak, teodolit kullanımı, uzmanlığı daha dar olan bir seviyeyle karşılaştırıldığında en evrensel ölçümlerle ilişkilidir. Buna rağmen, her iki ölçüm cihazının da geniş bir uygulama alanı vardır.

Teodolit, mekanizmayı bir ölçek düzleminde olan 2 daireden oluşan bir imge ile ilişkili en bağımsız ve güvenilir sistemle sağlayan iki kanallı bir optik sistem ile karakterize edilir. Teodolit referans sistemi, belirli bir fiyat bölümüne sahip olan bir mikroskop kullanımı ile ilişkilidir. Teodolit çemberlerini ayırmak için tek vuruş sağlanır.

İçindekiler tablosuna geri dön

Anket için kullanılan seviyeler nelerdir?

Tesviye düzeni

Düzeni tesviye.

Farklı ölçüm türleri için, aletin tipine ve çalışmasının ilkesine göre ayırt edilen farklı seviyeler kullanılır. Elektronik olan lazer ve dijital seviyeleri kullanın. Bu gibi cihazların optik seviye olarak kullanılması, geometrik seviyeleme işlemine izin verir.

Ölçüm aletinde bir mercek bulunan bir teleskop bulunur. Borunun sabitlenmesi için, destek platformlu özel bir standın yanı sıra, düzlemin yatay düzlemde yana dönmesini sağlayan bir vida sistemi kullanın.

Aleti gerekli çalışma konumuna getirmenizi sağlayan kaldırma vidaları yardımıyla optik seviyeyi güçlendirebilirsiniz. Bir yükseklik vidası kullanılarak gerekli referans noktasını alırken yatay hareket yapmak mümkündür. Yatay olan görüş eksenini korumak için, sadece ölçüm işleminin yapıldığı hızı değil, aynı zamanda doğruluklarını da artırmanıza izin veren, seviyesinde bir otomatik kompansatör sağlanmıştır.

Elektronik bir seviye de olabilen bir jeodezik aletin kullanımı daha doğru ölçümlere olanak tanır. Enstrüman yazılımının kullanılabilirliği, maksimum doğrulukla yapılan, elde edilen ölçümlerin gerçek zamanlı olarak işlenmesi olasılığı ile bağlantılıdır. Depolama cihazı, elde edilen tüm ölçüm değerlerini düzeltmeye yardımcı olur.

İçindekiler tablosuna geri dön

Bir lazer seviyesinin tasarımının özellikleri

Düzeye göre ölçüm

Ölçüm düzeni seviyesi.

Günümüzde tasarımda lazer seviyeleri yaygın olarak kullanılmaktadır, tasarım özellikleri bu araçların kullanım kolaylığı ile ilişkilendirilmiştir. Optik, lazer veya elektronik seviyelerin çalışma prensibi, aletlerin mekanizmalarına bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, bir lazer seviyesinin tasarımı, bir optik ışının varlığında bir lazer ışını uzaya aktaran bir lazer yayıcının varlığı ile karakterize edilir.

Seviyeden yayılan lazer ışınları, birbiri ile kesişen, dik olarak konumlandırılmış iki düzlemin açık alanda oluşmasına yol açar. Eğer onlar tarafından yönlendiriliyorsanız, o zaman çeşitli yüzeylerin (duvarlar, katlar, kapılar) hizalanması mümkündür. Bu seviyelerin çalışması, onları konumsal veya statik olarak çağırmanıza izin verir.

Dönme tipi lazer seviyelerini tahsis edin. Lazer yayıcının 360 ° döndürülebilmesini sağlayan dahili elektrik motoru nedeniyle işin hızlandırılmış bir hızı ile ayırt edilirler.

Bu tür cihazlarda bir prizmanın rolü, açık gözle görülebilen ve çıplak gözle görülebilen bir nokta yaratan lensler odaklanarak gerçekleştirilir. Bu nokta, ideal bir çizgi olan bir çizgiye dönüşür. Bu tip seviyeler, duvar kağıdının duvarlarına yapıştırılarak yapıştırılan tamir ve bitirme işlerinin yapılması, kiremit döşenmesi, süpürgelikler, vb.

İçindekiler tablosuna geri dön

Hangi tasarım özelliklerinin teodoliti vardır?

Teodolit cihazı

Teodolit cihaz şeması.

Teodolit, zemindeki yatay ve dikey açıları ölçmeyi sağlayan bir cihazdır. İlk teodolitlerin, iğnenin ucuna gonyometrik dairenin ortasına yerleştirilen bir cetveli vardı. Cetvelin iğnenin ucundaki dönüşü, pusulanın iğnesinin hareketine benziyordu.

Cetvel, ipliklerin çalındığı özel bir kesime sahipti ve bu durum, raporlama endekslerinin rolünü oynuyordu. Merkezdeki gonyometrik daire, ölçülen açının üst kısmı ile birleştirildi, ardından sabit bir şekilde sabitlendi.

Daha sonra köşenin ilk tarafı, gonyometrenin sahip olduğu ölçeğe göre sayı 1'i dikkate alarak döndürülmüş olan cetvelle birleştirildi. Köşenin ikinci tarafı daha sonra 2 numaralı geri sayıma dikkat ederek bir cetvelle birleştirildi. Daha sonra, 2 ve No. 1 örneklerinin değerleri arasındaki farkı bulduk ve sonuç açıya eşit oldu. Hareketli cetvel alidade olarak adlandırıldı ve "uzuv" kelimesi gonyometrik dairenin adıydı. Cetveli ve köşenin kenarlarını birleştirmek için, hala ilkel düzeyde olan vizörler kullanıldı.

İçindekiler tablosuna geri dön

Teodolit tasarımının bir parçası olan cihazlar

Teodolit ile dikey açı ölçümü

Teodolitin dikey açısını ölçme şeması.

Modern teodolitler, aynı çalışma prensipleri ve yapısal elemanların isimleri ile karakterize edilir. Açıları ölçmek fikri, açığı ve kenarlarını birleştiren bir teleskopun varlığı ile ilişkilidir. Boru sadece yükseklikte değil, aynı zamanda azimutta da döndürülmelidir.

Cihazın, arama ölçeğinde okuyabileceğiniz bir cihaz var. Bir teodolitin inşası için sağlam bir metal muhafaza sağlanır. Limbalı alidad'ın düzgün dönüşe geçebilmesi için, bir eksen sistemi sağlanır.

Bu elemanların bir dairesinde hareket etme süreci, sıkıştırma vidalarının yardımı ile düzenlenir. Dünyanın yüzeyinde bir teodolit kurmak için özel bir tripod kullanın. Şakül hattını ve uzuvun merkezini birleştirmeye izin veren bir optik erik (filament yulaf) da vardır.

Ölçümü sırasında açının yanları, uzuv düzlemi üzerinde hareket ettirilebilen ve hareket ettirilebilen dikey bir düzlem ile tasarlanmalıdır. Teleskopun görüş ekseni, kendi ekseni etrafında dönerken onun oluşumunda rol oynar.

Teodolit, sırayla, çaplarda düzenlenmiş yatay ve dikey dişlere sahiptir. Bu konulara teşekkürler. İki yatay iplik, yatay olan basit bir çapraz iplikten eşit mesafede konumlandırıldığında, bunlar rangefinders olarak adlandırılır.

İçindekiler tablosuna geri dön

Teodolit ve seviye cihazlarındaki farklılıklar

Seviye ve teodolit ölçüm cihazları arasındaki temel farklılıklar, mekanizmalarının tasarımı ile ilgilidir.

Optik seviye

Optik seviyenin elemanlarının diyagramı.

Enstrümanların farklılıkları, teodolit için iki kanallı bir referans sistemi ve seviye vuruşları olan ölçme çubuğu mevcudiyetinde not edilebilir. İlk durumda, optik sistem belirli bir bölme fiyatı olan bir mikroskopun varlığını varsayar. Seviyenin rayına uygulanan vuruşların yardımıyla, ölçümler metre, santimetre, milimetre cinsinden yapılır.

Teodolit, çok yönlülüğünden dolayı, dijital endeksleme ile ilgili mükemmel bir referans sistemine sahiptir, bu nedenle, endüstri endüstrisi çeşitli modifiye edilmiş cihazların üretimini başlatmıştır. Modern teodolit cihazı, ek ihtimal görme ihtimalinin operasyonel kurulumundan sorumlu olan kompansatörün varlığıyla temel modelden farklıdır.

Bir seviyenin aksine, herhangi bir tasarımın teodoliti bir kerede iki seviyeye uygulanabilir. Sadece yatay düzeyde değil, aynı zamanda bir seviye gibi, aynı zamanda dikey bir seviyede. Enstrümantasyonun geliştirilmesi, operasyonel özellikleri için de geçerli olan daha yüksek bir seviyenin teknik özelliklerinden ayırt edilen teodolitlerin üretiminin geliştirilmesini içerir.

Teodolitin kapsamı, doğru çalışmalar ve hesaplamalar yapma olasılığı nedeniyle, seviyeden daha geniştir. İki tür cihazı karşılaştırırsak, kullanılan seviyenin belirli bir sınıfı için, özel gereksinimler sağlanır.

İçindekiler tablosuna geri dön

Teodolit ve seviye nitel uygulama şartları

Muhasebe teodolit çekim

Teodolit anket tablosu örneği.

Sörveyörler, her biri belirli ölçüm koşulları için uygun olan iki araştırma aracına sahip olmayı tercih etmektedir. Pratikte, seviyeden önce olduğu gibi, artık kabataslak olmayacak geliştirilmiş bir kayıt uygulanması planlanmaktadır.

Birkaç yıl içinde, jeodezide yönetilemeyen teodolit, oldukça donanımlı bir yapıya sahip olacaktır. Örneğin, cihazda özel arama çevreleri kullanmak mümkün olacaktır.

Sörveyörlerin açık alanda çalışması gerekiyorsa, bir lazer seviyesinin kullanımı bir teodolit ile ölçüm yapmak kadar uygun olmayabilir. Bunun nedeni, parlak ve homojen olmayan aydınlatmada, seviyenin lazer ışınının gözden kaçırılabilmesidir. Genel olarak, alan ölçüm koşulları için, geleneksel bir teodolit, pille veya çalışma için bir pil gerektirmeyen, daha kullanışlı bir optik cihazdır.

Teodolit teleskoplar, dört çeşit iplikten oluşan ızgaralarla donatılmıştır. Izgara filamanlarının kesişme noktası ve merceğin optik merkezi, tüpün görme ekseni olarak adlandırılır. Cihazın üretimi, ana eksen olan dikey eksenine dik montaj ile bağlantılıdır. Dikey eksenin hassas bir şekilde monte edilmesiyle, sıfır pozisyonunda sabitlenen teleskopun herhangi bir dönüşü ile, görüş ekseninin pozisyonu yatay düzlemle bağlanmalıdır. Bir seviyenin bu özelliği, borusunun sadece sıfır konumuna sahip olması nedeniyle temeldir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Pratik uygulamada seviye ve teodolit arasındaki temel fark

İçindekiler tablosuna geri dön

Tripod ölçme aletlerinin montajı nasıl yapılır

Bir seviye plumb desteğinin kurulumunda gerekli değildir. Cihazın başını izlemek için aşağı yukarı yatay pozisyon alması gerekir.

Teodolit taraması

Teodolit anket şeması.

Bir teodolit yüklemek istiyorsanız, bunun için tripod ortalanmalıdır. Bu amaçla, duran vidaya bir çekül hattı bağlanır. Tripod, tesisat hattının, aletin durma noktasını işaretlemeye yarayan mandalın merkezine yakın olacak şekilde monte edilir.

Tripod ayarı, bacakları iterek ve bir teleskopla donatılmış bir ölçüm cihazını daha güvenli bir şekilde sabitleyerek hareket ettirilmelidir. Bundan sonra, tripodun koçları sabitlenmeli ve ayarlama, belirli bacağın çıkıntısındaki ayağa basılarak daha hassas bir şekilde yapılmalıdır.

Bu prosedür sona erdiğinde, kaldırma vidalarının uçlarını tripod kafasındaki özel çentiklerle hizalayarak aleti veya kutuyu yüklemek için seviye veya teodolit çıkarılır. Daha sonra eşit yükseklikte kaldırarak vidaları sökmek ve aleti tripod üzerine sabitlemek gerekir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Enstrümanı tripod üzerine nasıl kurabilirim

Kaldırma vidaları ve seviyeleri, seviyenin veya teodolitin daha fazla kurulmasına izin verir. Bu, dikey dikey ekseni ana dikey eksene getirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Seviyeyi monte ederseniz, dairesel sehpanın orta konumda olması için sehpanın her ayağının çıkıntısına tıklayın.

Ardından, teleskop iki kaldırma vidasının çizgisine paralel bir konuma yerleştirilmelidir. Farklı yönlerde dönerken, teleskopa bağlı kabarcık orta konuma getirilmelidir.

Ardından teleskopun dönüşünü, diğer iki vidayı işaret eden hatta paralel olarak ayarlayınız. Sonuç olarak, seviye yine orta pozisyonda olmalıdır. Daha sonra, bir seviyenin teleskopunun herhangi bir dönüşü, balonunu verilen konumdan getirmeyecektir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Ölçüm hatasının ayırt edici özellikleri

Bir optik seviyenin kullanılması, göreceli değerin saptanması ile ilişkilidir, bu, seviyenin yerleştirilmesiyle ilişkili noktaya göre herhangi bir işaretin daha az ya da daha fazla olduğunu gösterir. Optik bir seviye kullanarak, raya olan mesafenin gerekli ölçümlerini yapın.

Yatay düzlemdeki açıları doğru olarak belirlemek önemlidir. Ancak, bu bir kır evi için vakfın bir dökümünü yapmak için yeterlidir. Bu durumda, bu amaç için pahalı bir optik teodolit kullanılması gerekli değildir.

Çoğunlukla, optik seviye, yüksek doğrulukta en pahalı lazer aygıtının hatasından daha düşük bir ölçüm hatasına sahiptir. Geleneksel cihaz modelleri için, hata 1 km'lik çift vuruş başına yaklaşık 2 mm olacaktır. Bu nedenle, optik seviyenin kullanılması daha uzun mesafeler ve doğru bir ölçüm sonucu için daha yaygındır.

Herhangi bir seviyenin optiği için, aletin montaj noktasından itibaren minimum ray kaldırma derecesi tipiktir, ki bu 0,4 m'dir. Bu değer, inşaat işinin en az önem taşıyan nesneler için bile gerçekleştirilmesine izin vermek için yeterlidir.

Yorum ekle