Lazer menzil bulucusunu kontrol etmek için hedefler ve

Lazer telemetre kalibrasyonunun amacı, cihazın özelliklerini açıklığa kavuşturmak ve pasaportta belirtilen gerçek çalışma okumalarının uygunluğunu belirlemektir. Lazer telemetre bulucuları, yavaş yavaş kullanım dışı bırakılan geleneksel şerit ölçümlerine kıyasla çok daha doğru ve doğru okumalar sağlar.

Bir lazer telemetre kullanarak

Lazer telemetre bulucuları hızlı ve hassas ölçümler için tasarlanmıştır, ancak cihaz kullanımdan önce kalibre edilmelidir.

Lazer tipi telemetreler yüksek teknoloji ölçüm cihazlarıdır, bu nedenle doğrulama prosedürüne tabidirler. Ölçüm çalışmaları yapmak için ülkemizin topraklarında kullanılması planlanan herhangi bir yeni cihazın metrolojik parametrelerinin izlenmesi gerekmektedir. Bu hükmün kanuna göre düzeltilmesi.

Ölçüm cihazlarının durum kaydında yer alan tüm cihazlar için birincil kontrol zorunludur. Çalışma sırasında, “lazer şerit ölçüsünün” teknik özelliklerinin ve daha fazla kullanım için uygunluğunun açıklığa kavuşturulması bazen gerekli olmaktadır. Bu durumda, ek olarak kalibrasyon yapabilir veya telemetre (ev kullanımı için) durum kaydına dahil değilse kalibrasyon yapabilirsiniz. Kalibrasyon prosedüründen, gönüllü olarak yapıldığından farklıdır. Kalibrasyon, ilk muayene sırasında gerçekleştirilen metroloji servisinin aynı işlemleri içerir. Kalibrasyon, bu alanda faaliyet gösteren herhangi bir şirket tarafından gerçekleştirilebilir ve doğrulama, Devlet Metroloji Servisi tarafından izlenir ve yürütülür.

Test prosedürü: aşamaları, yöntemleri

Lazer Aralığı Finansman Programı

Bir lazer telemetre doğrulaması şeması.

Lazer telemetre kontrolü birkaç aşamada gerçekleştirilir. Birincisi, cihazın harici durumunun incelenmesini içerir. Bir sonraki aşama test ediliyor. Üçüncü adım sadece ilk kalibrasyon için karakteristiktir. Amacı metroloji planının parametrelerini kontrol etmektir. Dördüncü aşamadaki görev, lazer dalga boyunu, ışın çapını ve gücünü belirlemektir. Bu prosedür sadece birincil kalibrasyonda da bulunur. Son aşama, hatanın belirlenmesidir.

Doğruluğu kontrol ederken 2 yöntem kullanılır. Birincisi, nabız enerjisinin, tepe gücünün ve frekansının kontrol edildiği laboratuardaki ölçüm cihazının durumunu izlemek için operasyonlar yürütmektir. Tasarım özellikleri, ölçümlerin doğruluğu, ışın sapması, ayrım mesafesi, alıcı duyarlılığı da belirlenir. Sonuç olarak, hatalar ve hatalar görülebilir.

İkinci yöntem, zayıflama katsayısı ayarlandığında “saha koşulları” modunda cihazı kontrol etmeye dayanmaktadır. Yöntemin amacı, lazer menzil menzilleri aralığı hakkında doğru bilgi elde etmektir.

Evde, bu telemetre test etmek mümkün değildir.

Bunu yapmak için, standartlara ve teknik belgelere dayanarak, cihazların hem kalibrasyon hem de kalibrasyonunu gerçekleştirecek uzman şirketlerle iletişim kurmanız gerekir. Yapılan çalışma sonucunda müşteriye, tüm metrolojik parametrelerin belirtilmesi gereken bir sertifika verilmelidir.

Yorum ekle