Seviye nasıl kullanılır?

Seviyeyi nasıl kullanacağınız ile ilgilenmek için herhangi bir özel ders almanıza ya da jeoloji enstitüsüne gitmenize gerek yoktur. Sadece işin tüm nüanslarını incelemek ve teknolojiye aşina olmak için gerekli olacak, daha sonra deneyimli uzmanlardan daha kötü ölçümleri bağımsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İnşaat alanında seviye

Seviye inşaattan önce gerekli ölçümleri yapmak için kullanılır.

Şantiyede jeodezi prensibi

Doğada planlar yapma sürecinde, temel bölümlerde ve koşullu bir seviye olarak kabul edilen yükseklikteki çeşitli noktaların yüksekliklerindeki farklılığın belirlenmesi gerekecektir. Çoğu zaman, çalışma tesviye ve jeodezik raylar kullanılarak gerçekleştirilir. Böylece geometrik tesviye tanımlamak ve gerçekleştirmek mümkündür.

Seviyeyi ölçme süreci

Seviyeyi ölçme süreci.

Bu durumda, aletin optik ekseni yataydır. Koşullu seviyenin işaretinden, göstergelerin yüksekliğindeki farkın çıtaların üzerindeki işaretlerle bulunması gerekir. İşin gidişatında, her bir nokta, seviyenin kurulması noktasında 100 m'ye kadar bir mesafede bulunur. Seviye en az 3 kez ölçülmelidir, sonuç olarak aritmetik ortalama değeri almak gereklidir. Verilere dayanarak, bir arazi planı hazırlayabilirsiniz.

Bu cihazın çalışması prensibini göz önünde bulundurma sürecinde, bir düzlemden önemli bir bileşen, yani tesviye çubuğundan bahsedilemez. Bu, tabanlardaki yüksekliklerin ölçülmesi için dikey olarak monte edilen özel bir çubuktur. Bu ürün ahşap veya metalden yapılmıştır (çoğu durumda alüminyum).

Cihaz standart bir boyuta sahiptir (3-4 m). Hareketin rahatlığı için, ray ikiye katlanabilir. Çıtaların modern seçenekleri teleskopik bir kayma mekanizmasına sahiptir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Tesviye için ihtiyacınız olan araçların listesi

Düzleme için standart kanatların yanlarında, çoğu durumda, mezuniyet uygulanır: ön tarafta, ölçüm, metrik ölçüm sisteminde ve ters tarafta yapılır - inçte. Her şeyden önce, ray, alt metal brakette ölçüm noktasının merkezine özel bir işaret ile kurulmalıdır.

Cihaz seviyesi

Cihaz seviyesi.

Kolaylık sağlamak için, cihazı bu noktada tutacak özel tutacaklar vardır. Demir-nikel alaşımlardan üretilen kaliteli şeritler halinde, tahta dikey pozisyonunu kontrol etmek için kullanılan özel kabarcık seviyeleri sağlanır.

Hazırlanmakta olan gelişimin ilk çalışması sırasında zemin üzerinde çalışma yürütme sürecinde, doğanın peyzajı ile genel etkileşim içinde üretilen yapının kapsamlı modellemesinin yapılması önemlidir.

Bilgisayar yazılımı için veri olarak gerçek değerlerin aktarımı ile ölçüm noktalarının fotoğraflanması teknolojisi, bir nesnenin simülasyonunu ve çevre ile etkileşimini sağlar.

Aşağıdaki gibi öğelere ihtiyacınız olacak:

  • seviye;
  • özel yazılım;
  • demiryolu.
İçindekiler tablosuna geri dön

Zeminde tesviye yöntemleri

Seviyeler, çeşitli elemanların yükseklikte tam konumunu belirlemek ve kaydetmek için kullanılan büyük bir cihaz grubudur. Bu durumda öğeler, rastgele etiketler ve yer alanları olabilir ve belirli yer işaretleri değildir.

Düzleştirmenin özü, fabrikasyon yapısının seviyeleri arasındaki yükseklik farkını belirlemektir. İnşaat işinin toplam miktarı, bu fazlalığın büyüklüğüne ve uygun ölçümlere bağlı olacaktır. Örneğin, bir binanın birinci katının planlanan başlangıç ​​seviyesinden, bodrum katının derinliğini, yer altı suyu akışını, drenaj sisteminin tasarımını, kör alanın yalıtım tipini, vb. Hesaplamak mümkündür.

Aşağıdaki tesviye yöntemleri vardır:

Ölçüm için yükleme noktası noktası

Ölçüm yapmak için bir seviye kurma noktaları.

  1. Hidrostatik yöntem. Uygun kaplarda sıvının bulunduğu yere göre. Yüksek doğruluğa sahiptir ve belirli noktalar arasındaki görünürlük sınırlarının dışında ölçümlere izin verir. Bu durumda, ölçümler, bazı durumlarda çok uygun olmayan, sıvı ile büyük uzunluktaki boruları ve boruları döşeme ve doldurma ihtiyacıyla ilişkilidir.
  2. Barometrik yöntem. Büyük mimari yapıların planlama sürecinde kullanılır. Bu yöntemi uygulamak için, bilgisayarlar için yüksek hassasiyetli barometreler ve özel bir yazılım kullanmanız gerekecektir. Bu yöntem, özel konut yapımında kullanılmamaktadır.
  3. Teodoliti çevirerek trigonometrik ölçümler. Bu yöntem iyidir, çünkü bu durumda ek kayışlara sahip yardımcılara gerek yoktur. Teodolit ölçümleri yatay ve dikey açılarda gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, bu cihazın çalışması prensibiyle geleneksel bir düzeyin çalışması ile uğraşmak çok daha zordur. Dezavantajı, teodolitin çok daha pahalı olmasıdır.
  4. Normal seviyelerin yardımıyla yükselme açılarının geometrik ölçümleri, sadece bir düzlemde yapılır ve hareketlerinde bir yerden diğerine, ek işaretler (çıtalar kullanılabilir) yerleştirilmelidir. Derginin uygun girişleri yapması gerekecek.

Standart seviyedeki ölçümlerin sadeliği ve güvenilirliği, yapım hedeflerine uygunluğu, bu cihazı birçok iş türünün planlama sürecinde en popüler hale getirmektedir: tabanın dökülmesinden çatı doğruluğunu kontrol etmeye kadar.

İçindekiler tablosuna geri dön

Standart seviyelerin inşaatı ve sınıflandırması

Seviyeyi kontrol ederken Scheme konum eksenleri

Seviyenin kalibrasyonu sırasında eksenlerin konumu şemaları: A - B - seviyenin kalibrasyonu sırasında eksenlerin yerlerinin şemaları, üçüncü kalibrasyon sırasında seviyenin g - konumu.

Bu cihaz basit bir tasarıma sahiptir. Üçayakta entegre lens sistemi olan ana optik-mekanik ünitedir. Bu düğüm, kirişin yatay hizalanmasını sağlamalı ve sadece minimum sapmaya izin vermelidir. Lensler düz veya ters bir desen verebilir. İkinci durumda, zemine kurulum sırasında ölçüm rayı da devredilmelidir.

Tüm seviyelerin tasarımının üst kısmında seviye sensörleri oluşturmanız gerekir. Cihazın zemindeki hassas kurulumu, daha sonraki ölçümlerin kalitesini belirler. Nitelikli bir uzman, bu sensörlerin değerlerini düzenli olarak kontrol ederek, gerekirse, optik-mekanik ünitenin özel eğme kolları ile ayarlamalarını gerçekleştirir. Cihazın rastgele sapmasını zamanında tam olarak tespit edebilir ve tekrar ölçüm yapamazsınız.

Seviye ve kaburgaları kullanmadan önce, yükseklik aşımının geometrik ölçümleri için ana cihaz türlerini tanımanız gerekir.

En basit ve en uygun fiyatlı, görüş tüpünde bulunan silindirik bir seviyedir.

Daha doğru olan, kurulum hatalarının otomatik olarak telafi edilmesini sağlayan sayaçtır, ancak maliyeti daha yüksektir. Sorunlu zeminlerde ölçüm yapmak için kullanılması uygundur: moloz, kum vb. Büyük ölçekli nesnelerin tasarlanması sürecinde elektronik bir ölçüm sistemine sahip cihazlar kullanılır. Bu tasarım yapılandırmak ve işletmek zordur.

Ölçüm doğruluğu sınıfına göre, tesviye yapıları aşağıdaki gibi ana gruplara ayrılabilir:

  • teknik cihazlar (işaretleme H-10, H-12, vb.);
  • kesin cihazlar (N-3'ten H-9'a kadar olan tanımlar);
  • yüksek hassasiyetli cihazlar (N-05'den H-2.5'e kadar).

İşaretlemedeki sayılar mm / km cinsinden ortalama ölçüm hatasını gösterir. Teknik bir düzenek bile, nesneye 1 km'lik mesafe başına yaklaşık 1 cm'lik bir sapma vereceği anlaşılmalıdır. Bu, çok sayıda inşaat işinin doğru tasarımını ve doğru planlamasını yapmak için yeterlidir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Düzeyi doğru şekilde kullanma: adım adım kılavuz

Lazer seviyesinin çalışma prensibi

Lazer seviyesinin prensibi.

Bir tripod yüklemeniz gereken ilk şey. Tripodun tüm bacaklarına sabitleme vidaları gevşetilmelidir. Bundan sonra, her destek elemanı gerekli uzunluğa itilmelidir. Bu durumda, uzunluk, aletin engebeli araziye monte edilmesi gerektiğinden farklı olabilir. Tripodun üstü yatay bir konumda ayarlanır. Daha sonra tüm destekleyici elemanlardaki sabitleme vidalarını sıkmanız gerekir. Cihazların çoğu, tripodun bacaklarına monte edilen düzeltme için pürüzsüz bağlantı elemanları ile donatılmıştır. Onların yardımı ile, üst platformun yatay konumunu ince ayar yapabilirsiniz.

Bir sonraki aşamada tesviye monte edilir. Alet borusunun kendisi, birkaç vida ile tripod'a bağlanır. Ardından seviye sensörlerini kullanmanız gerekiyor. Ayarlama için vidaların dönüşünün yardımı ile, onlara uygulanan özelliklerle ilgili olarak kabarcık seviyelerinin merkezi bir yerini elde etmek gereklidir. Kolaylık sağlamak için, kabarcık seviyesini bir pencerede ayarlamanız gereken ilk şey, diğerine dikkat etmemek. Dahası, bir sonraki seviye, ilk olanın konum takibi dikkate alınarak ayarlanır. Kurulum sahasında yatay pozisyona ulaşmak için cihazı kademeli olarak ayarlamanız gerekir.

Bundan sonra optik-mekanik ünite odaklanır. Bir optik seviye ile çalışmaya başlamadan önce, kullanıcının gözüne göre hizalanmış borunun göz merceğini ayarlamanız gerekecektir. Bu tip standart tasarımın odağı aşağıdaki gibidir. Cihaz, iyi aydınlatılmış ve oldukça büyük bir elemana işaret edilmeli, bundan sonra, filaman ağ örgüsü bu eleman üzerinde mümkün olduğunca açık bir şekilde görüntüleninceye kadar ayarlarla çalışacaktır. Dahası, aynı adımlar, çok fazla aydınlatılmamış bir alana yerleştirilecek olan çıtalarla tekrarlanmalıdır. Farklı aydınlatma özelliklerine odaklanmanın ayarlanması ile yapılan deneyler, daha sonraki ölçümler için yardımcı olabilir.

Cihaz mümkün olduğunca doğru kurulduğunda, hizalanmış ve odaklanmış, gözlemleri ölçebilir ve kaydedebilirsiniz. Cihazın önüne ve arkasına iki şerit konmalıdır. Ön, ortaya çıkan yüksekliğin değerini gösterecek, geri göstergelerin kalibrasyonu için kullanılacaktır. Her şeyden önce, siyah arka çubuğun kenarındaki seviyeyi işaret etmelisiniz.

Odaklamadan sonra göstergeyi vuruşlarla kaydetmeniz gerekir. Bundan sonra, ön plaka üzerinde odak yapılır, ortalama değeri kırmızı yan tarafında ayarlanır. Bu sürece orta çizgiyi tesviye denir. Bu durumda, sonuçlar doğru olacaktır, gerekirse ölçümleri kolayca tekrarlayabilirsiniz.

Düzeyi nasıl kullanacağınız hakkında konuşmak, her şeyin basit olduğunu bilmelisiniz. Sadece tüm nüansları bilmelisin.

Yorum ekle